top of page

ห้องเดียว

 

ภายในห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
ในห้องที่มีพื้นที่กว้างขวางสบาย


ในห้องประกอบด้วย

  • เครื่องปรับอากาศ

  • โทรทัศน์ 40"

  • ตู้เย็น

  • และห้องน้ำในตัว

 

ในบริการห้องเดียวทางศูนย์อนุญาตให้ญาติสามารถมานอนเฝ้าได้ 1 คน

 

 

 

bottom of page